Natali Pharm Pharmacy

Natali Pharm-ը դեղամիջոցների խոշոր ներմուծող է Հայաստանում: Բրենդը համագործակցում է բազմաթիվ հայտնի ընկերությունների հետ, ինչպես օրինակ՝ Servier, Nycomed, Novartis Pharma, Novartis Consumer, Orion, Santen, Berlin Chemie AG և այլն: Natali Pharm-ն ունի ավելի քան 40 գործընկեր, որոնց կազմում են բարձրորակ դեղորայք արտադրող խոշորագույն ընկերություններ: