Natali Pharm Pharmacy

Natali Pharm-ը դեղամիջոցների խոշոր ներմուծող է Հայաստանում: Բրենդը համագործակցում է բազմաթիվ հայտնի ընկերությունների հետ (Servier, Nycomed, Novartis Pharma, Novartis Consumer, Orion, Santen, Berlin Chemie AG և այլն): Natali Pharm-ն ունի ավելի քան 40 գործընկեր, որոնց կազմում են բարձրորակ դեղորայք արտադրող խոշորագույն ընկերություններ: