Kid's Cart

Դալմա Գարդեն Մոլում գնումները հետաքրքիր են ինչպես մեծերի, այնպես էլ փոքրերի համար Kid's Cart-ի հետ միասին: Ձեր փոքրիկները կարող են վարել Kid's Cart-ի մեքենաները, մինչ դուք զբաղված եք գնումներով: